CRUISEWORLD CHINA(中国邮轮峰会)是与专注在邮轮旅行业务方面的旅行社专家的最佳沟通机会。

2018年峰会赞助合作

赞助商级别:

钻石赞助商: RMB 340,000元 (实际价值:RMB680,000元)
铂金赞助商: RMB 200,000元 (实际价值:RMB400,000元)
黄金赞助商: RMB 100,000元 (实际价值:RMB200,000元) 

具体赞助合作方案,请与我们的业务合作代表联系,并可根据您的具体需求,提供更加符合您推广需求的回馈。
 
Roger Wang     业务合作总监   MP:189 1818 1699    Email: [email protected]  
Megan Hu         业务合作经理   MP:189 1867 1652   Email: [email protected]

   

2018年峰会(北京站)赞助商:

钻石赞助商:
   

黄金赞助商:
  
               
赞助商:
  
               

战略合作伙伴:
 

(更多赞助商正在确认中)